ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,669
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
6,116
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
41,788
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0


 ชื่อเอกสาร : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยใต้วัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา   [ 15 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ตามที่ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยใต้วัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ราคางบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 484,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563