ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
310
เมื่อวานนี้
581
เดือนนี้
1,559
เดือนที่แล้ว
5,891
ปีนี้
34,159
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
163,759
ไอพี ของคุณ
3.238.49.228


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวีโชค ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน23 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน13 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(solar cell) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลป่าไผ่ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25 สิงหาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖22 สิงหาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕19 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน12 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิถุนายน 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕15 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน17 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน10 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน09 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสถียร - บ้านนายพรมมิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 เมษายน 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือน กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์และวารสาร) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ Server สำหรับเก็บข้อมูลและใช้งานโปรแกรมบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565- เดือนกันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่โดเมนเนมพร้อมบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565-กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565-กันยายน พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์ซีซี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565- เดือนกันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์และวารสาร) สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่01 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่25 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย16 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายณรงค์ เตรียม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายสูงสุด เผาจอมรัตน์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายสถานปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยดาวเรือง หมู่ที่ 6 บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายสุบิน เรืองศรี หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายบุญธรรม ปงหาร หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยวัดป่าแดด หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 29 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ 041-012 จากสาย หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าวถึงสาย หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,080.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่12 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 ชัยมงคล หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่30 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 30 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่17 กันยายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256505 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)08 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256506 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256508 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256518 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)27 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)27 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256511 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256514 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256418 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.256504 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือรตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564)21 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256412 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256413 ธันวาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256412 พฤศจิกายน 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "