ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
2,649
เดือนที่แล้ว
3,389
ปีนี้
38,143
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
73,815
ไอพี ของคุณ
3.235.85.115


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)02 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยผังเมือง สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวอธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256418 กันยายน 2563
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่16 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน16 กันยายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256408 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่20 สิงหาคม 2563
ประกาศร่างการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่14 สิงหาคม 2563
ประกาศร่างประกวดราคาโครงการลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่07 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256304 สิงหาคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256304 สิงหาคม 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจําปีพุทธศักราช 256313 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256303 กรกฎาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 256303 กรกฎาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเแพระาเจาะจง08 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เร่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบติงานนักการภารโรงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานดูแลบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม)05 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านสาธารณูปโภค สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยงานก่อสร้างและแบบแผน สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม)02 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยงานด้านสาธารณูปโภค สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม)02 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่11 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง04 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่04 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่09 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านโปง ถึงป้อมยามฟาร์ม 907 ไร่20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายยงยุทธ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพ่อเสือ หมู่ที่ 6 บ้านโปง 20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าวัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านท่ายาว17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกฤษณา หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน17 กุมภาพันธ์ 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "