ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
1,653
เดือนที่แล้ว
3,321
ปีนี้
30,301
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
65,973
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศร่างประกวดราคาโครงการลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่07 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256304 สิงหาคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256304 สิงหาคม 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจําปีพุทธศักราช 256313 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256303 กรกฎาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 256303 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256304 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563)29 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายทางศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านโปง ถึงป้อมยามฟาร์ม 907 ไร่22 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายยงยุทธ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน22 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่22 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยพ่อเสือ หมู่ที่ 6 บ้านโปง22 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่22 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว22 พฤษภาคม 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota สีฟ้า เลขทะเบียน บต 9106 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า ของ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) ของกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่13 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผอ.กองช่าง11 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่11 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง07 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 256307 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นสีโลโก้เทศบาลตำบลป่าไผ่ รถทะเบียน นง 2775 เชียงใหม่06 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าไผ่ (กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าไผ่ (กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าไผ่ (กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเก็บ ขน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษขยะภายในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 สิงหาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่11 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง04 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่04 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่20 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่09 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านโปง ถึงป้อมยามฟาร์ม 907 ไร่20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายยงยุทธ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพ่อเสือ หมู่ที่ 6 บ้านโปง 20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว20 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าวัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านท่ายาว17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกฤษณา หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน17 กุมภาพันธ์ 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "