ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,827
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,427
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิถุนายน 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕15 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน17 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน10 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน09 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสถียร - บ้านนายพรมมิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวีโชค 1 หมู่ที่ 11 บ้านท่ายาว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสถียน - บ้านนายพรมมิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับวิจารณ์ถึง 7 เม.ย.6501 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวีโชค 1 หมู่ที่ 11 บ้านท่ายาว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับวิจารณ์ วันที่ 5 เมษายน 256501 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบของการไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน25 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบของการไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน25 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๓๐ มี.ค. ๖๕25 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย ประจำปีงบประมาณ 256524 มีนาคม 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลังตามโครงการควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะด้วยเครื่องพ่นฝอยละออง เทศบาลตำบลป่าไผ่ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน 83-2014 เชียงใหม่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับในการปฏิบัติงานในกองช่าง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมทำนุบำรุงห้องเก็บของเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับในการปฏิบัติงาน (งานทะเบียนราษฏรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ของ งานเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย16 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายณรงค์ เตรียม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายสูงสุด เผาจอมรัตน์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายสถานปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยดาวเรือง หมู่ที่ 6 บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายสุบิน เรืองศรี หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายบุญธรรม ปงหาร หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยวัดป่าแดด หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 29 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ 041-012 จากสาย หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าวถึงสาย หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,080.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่12 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 ชัยมงคล หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่30 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 30 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่17 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าโบสถ์ - ซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่15 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่15 กันยายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256508 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256518 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)27 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)27 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256511 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256514 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256418 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.256504 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือรตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564)21 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256412 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256413 ธันวาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256412 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)07 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256405 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256406 กันยายน 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "