ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,669
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
6,116
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
41,788
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต สายทางเข้าวัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256304 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 202 ตุลาคม 2562
เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (สำนักปลัด)25 กันยายน 2562
เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (กองคลัง)25 กันยายน 2562
เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (กองช่าง)25 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมา ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กันยายน 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาดำเนินการขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 256213 กันยายน 2562
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ26 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน26 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ26 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่26 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 11 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว26 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหนองปู หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา26 มิถุนายน 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (หลังเก่า)24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 9 ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔๑๐19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (X-Stand) จำนวน ๖ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวร18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ Safety Zone พื้นที่ปลอดภัยจา18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 256317 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)11 ตุลาคม 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการขนและกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 256330 กันยายน 2562
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุุคคลช่วยปฏิบัติรายการ (สำนักปลัด) ปี 256330 กันยายน 2562
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุุคคลช่วยปฏิบัติรายการ (กองคลัง) ปี 256330 กันยายน 2562
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุุคคลช่วยปฏิบัติรายการ (กองช่าง) ปี 256330 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ฯ23 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ23 กรกฎาคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน14 มิถุนายน 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ14 มิถุนายน 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านปาไผ่14 มิถุนายน 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 11 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว14 มิถุนายน 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหนองปู หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา14 มิถุนายน 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 6 หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว14 มิถุนายน 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยใต้วัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเขตติดต่อ ม.7 บ้านศรีบุญเรือง ถึง ม.14 บ้านหนองหลวงพ15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 8 รวมโชค หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว (งบเงินอุดห15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหนองน้อย หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร15 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยบัวตอง หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง15 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 17 ถึง หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2)04 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสพัสท์คอนกรีตปรับปรุงคุณ11 ธันวาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 17 ถึง หมู่ที่ 9 (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด21 พฤศจิกายน 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563