ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
2,649
เดือนที่แล้ว
3,389
ปีนี้
38,143
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
73,815
ไอพี ของคุณ
3.235.85.115ตามที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รายที่ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ ยื่นเอกสารประกอบการมอบอำนาจ ซึ่งสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 เท่านั้น หากพ้นวันเวลาดังกล่าวท่านจะถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไว้ก่อน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
29 กันยายน 2563

แจ้งประชาส้มพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจําปีพุทธศักราช 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
22 กันยายน 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ที่อาจจะเกิดจากผู้หลบหนีเข้าเมือง,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
21 กันยายน 2563

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพสามารถไปเบิกเงินเบี้ยได้เลยครับ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
17 กันยายน 2563

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 114 รายการ โดยมีราคากลางเริ่มต้นทั้งสิ้น 2,505.00 บาท

16 กันยายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการยืนยันตัวตน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะผู้ที่โอนเข้าบัญชีตนเองเท่านั้น),เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
01 กันยายน 2563

แจ้งประชาส้มพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 ประจําปีพุทธศักราช 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
01 กันยายน 2563

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

ประกาศขยายเวลา
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
"จากเดือน สิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 31 ตุลาคม 2563"

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่


โทร. 053-041542 ต่อ 22 หรือ โทร. 082-5302258
ID LINE : taxpapai หรือ สแกน QR CODE

01 กันยายน 2563

แจ้งประชาส้มพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 ประจําปีพุทธศักราช 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
14 สิงหาคม 2563

แจ้งประชาส้มพันธ์ ขอให้ผู้สูงอายุ ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2504 ให้มาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

แจ้งประชาส้มพันธ์ ขอให้ผู้สูงอายุ ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2504 ให้มาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่

06 สิงหาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 ประจําปีพุทธศักราช 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
05 สิงหาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ประจําปีพุทธศักราช 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
29 กรกฎาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ วอ.4,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
22 กรกฎาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 ประจําปีพุทธศักราช 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
22 กรกฎาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
15 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (188 รายการ)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "