ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,669
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
6,116
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
41,788
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0

นายสวัสดิ์ ชมพล
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นายเกษตร โปธิมา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นายสวัสดิ์ ชมพล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประสิทธิ์ รัตนัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายณรงค์ กองเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเกษตร โปธิมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางเครือวัลย์ คำมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางชูจิตร บุญแปง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563