ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
3,221
เดือนที่แล้ว
3,389
ปีนี้
38,715
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
74,387
ไอพี ของคุณ
3.230.1.126

นายสวัสดิ์ ชมพล
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นายเกษตร โปธิมา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นายสวัสดิ์ ชมพล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประสิทธิ์ รัตนัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายณรงค์ กองเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเกษตร โปธิมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางเครือวัลย์ คำมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางชูจิตร บุญแปง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "