ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
1,653
เดือนที่แล้ว
3,321
ปีนี้
30,301
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
65,973
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48

นายสวัสดิ์ ชมพล
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นายเกษตร โปธิมา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่


นายสวัสดิ์ ชมพล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประสิทธิ์ รัตนัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายณรงค์ กองเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเกษตร โปธิมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางเครือวัลย์ คำมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางชูจิตร บุญแปง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "