ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
2,285
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
4,732
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
40,404
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0

นางสาวกนกกานต์ เขตหิรัญกนก
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกัลยา ปันเดง
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)


นางสมใจ หิรัญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางรักชนก สมสาย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางสาวขวัญชนก อินทะกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ดวงแข
นิติกรชำนาญการนางสาวอาทิตยา ลิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายกิตติศักดิ์ อาษาไชย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสุจิตราภรณ์ ไชยแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ว่างนางชัยศรี สมบูรณ์
ครู คศ.1นางสาวกรอร ศิริวรรณภาอร
ครู คศ.1 1ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543