ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
3,488
ปีนี้
43,299
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
78,971
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104

นางสาวกนกกานต์ เขตหิรัญกนก
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกัลยา ปันเดง
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)


นางสมใจ หิรัญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางรักชนก สมสาย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ดวงแข
นิติกรชำนาญการนางสาวอาทิตยา ลิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายกิตติศักดิ์ อาษาไชย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสุจิตราภรณ์ ไชยแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเอกรินทร์ ทิพนี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนงนุช ชุ่มเชื้อ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางชัยศรี สมบูรณ์
ครู คศ.1นางสาวกรอร ศิริวรรณภาอร
ครู คศ.2


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "