ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,642
เดือนที่แล้ว
3,457
ปีนี้
34,747
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
70,419
ไอพี ของคุณ
3.235.137.159

นางสาวกนกกานต์ เขตหิรัญกนก
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกัลยา ปันเดง
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)


นางสมใจ หิรัญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางรักชนก สมสาย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางสาวขวัญชนก อินทะกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ดวงแข
นิติกรชำนาญการนางสาวอาทิตยา ลิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายกิตติศักดิ์ อาษาไชย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสุจิตราภรณ์ ไชยแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนงนุช ชุ่มเชื้อ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางชัยศรี สมบูรณ์
ครู คศ.1นางสาวกรอร ศิริวรรณภาอร
ครู คศ.2


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "