ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

นางสาวกนกกานต์ เขตหิรัญกนก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 053-041542-3 ต่อ 15


นางกัลยา ปันเดง
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)


นางสมใจ หิรัญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางรักชนก สมสาย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ดวงแข
นิติกรชำนาญการ


นางสาวอาทิตยา ลิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายกิตติศักดิ์ อาษาไชย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสุจิตราภรณ์ ไชยแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววิมลฐิสา โสภาพิมพ์วัล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.หญิงกชพร ไชยวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนงนุช ชุ่มเชื้อ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางชัยศรี สมบูรณ์
ครู คศ.1นางสาวกรอร ศิริวรรณภาอร
ครู คศ.2


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "