ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
5,742
เดือนที่แล้ว
6,784
ปีนี้
45,126
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
174,726
ไอพี ของคุณ
18.232.56.9

E-sevices


วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ “สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวแบบชาวนาดั้งเดิมของเกษตรกรตำบลป่าไผ่ "วิถีชีวิตแบบยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ***** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.เทศบาลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านโปง ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างมีวินัย มีการเดินขบวนพาเหรดและมีการแข่งขันกรีฑาและกีฬานัดชิงชนะเลิศ *********** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ได้เรียนเชิญประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย นางชญานิษฐ์ พึ่งพุทธ ท้องถิ่นอำเภอสันทราย นางมยุรา ตุ่นแก้ว สอบจ.เขต3 นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย พร้อมคณะฯ และผู้แทนจากส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยนายโสภณ โกชุม นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ****** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565ซึ่งสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายประสิทธิ์ รัตนัง ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ และในส่วนของฝ่ายบริหาร นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมประชุมสภาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ **** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ (ตั้งธัมม์หลวง) พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพื่อสมทบทุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าไผ่ ณ วัดเมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. เทศบาลป่าไผ่ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ****** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 041-002 ถนนสายบ้านหนองป่าข้าว หมู่ที่ 16 ถึง บ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,650 เมตร หรือมีพื่นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายงานผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ของ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ ของ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน กร5433 เชียงใหม่ ของ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU สีเขียว เลขทะเบียน 82-9353 เชียงใหม่ ของกองข่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถดับเพลิง วายุ 1 หมายเลขทเบียน ผท 156 เชียงใหม่ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ กองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายณรงค์ เตรียม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายสูงสุด เผาจอมรัตน์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายสถานปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยดาวเรือง หมู่ที่ 6 บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำป่าไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับ-ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "