ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 422/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19 เคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 19 พ.ย. 2564
2เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.25617 ก.ย. 2564
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.255818 มิ.ย. 2564
4ร้านอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ไร้โรค COVID 1927 เม.ย. 2563
5แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-1917 เม.ย. 2563

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "