ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 422/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19 เคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 19 พ.ย. 2564
2คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 392/2564 เรื่อง ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานประจำหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19 เคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ในวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.25643 พ.ย. 2564
3คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 386/2564 เรื่องให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำหน่วยฉีดวัคซีน COVID-19 เคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ในวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.25642 พ.ย. 2564
4คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 377/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation : CI) ณ สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาคารธรรมศักดิ์มนตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 25641 พ.ย. 2564
5คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 376/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation : CI) ณ มายซายน์เรสซิเด้นซ์ (Mind Sign Resedence) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 25641 พ.ย. 2564
6คำสั้งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 374/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ตำบลป่าไผ่29 ต.ค. 2564
7คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 231/2564 เรื่อง จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลป่าไผ่4 ส.ค. 2564
8คำสั่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)8 ม.ค. 2564
9แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายถือเป็นเหตุรำคาญ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีโทษสูงสุดจำคุกถึง 3 เดือน ปรับ 25,000 บาท11 มิ.ย. 2563

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "