ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ขยายเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี 25645 พ.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256214 ม.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.256317 ธ.ค. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี 256430 พ.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง18 พ.ค. 2563
6แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง18 พ.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี พ.ศ.256324 เม.ย. 2563
8คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง21 ก.พ. 2563
9สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 - 256420 ก.พ. 2563
10ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 256314 ม.ค. 2563

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "