ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 141 ก.พ. 2565
2ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 131 ก.พ. 2565
3สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมตีข้าวแบบโบราณ-วิถีชีวิตดั่งเดิม17 ธ.ค. 2564
4แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.255815 ต.ค. 2564
5ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่ (ศูนย์ CC)8 ก.ย. 2564
6ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ระดับจังหวัด8 พ.ค. 2564
7ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่จดทะเบียนเกษตรกรปี 256331 ธ.ค. 2563
8ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ที่จดทะเบียนเกษตรกรปี 256331 ธ.ค. 2563
9ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ที่จดทะเบียนเกษตรกรปี 256331 ธ.ค. 2563
10ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ที่จดทะเบียนเกษตรกรปี 256331 ธ.ค. 2563
11(อัพเดต) สวนเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่29 ธ.ค. 2563
12เอกสารวิชาการ การจัดการศัตรูพืช เมื่อประกาศให้ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็น วอ.421 ก.ค. 2563
13คู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ 750/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)21 ก.ค. 2563
14ภาพแนวทางการจัดการ วอ.421 ก.ค. 2563
15ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อัพเดต/เพิ่มเติม29 มิ.ย. 2563
16กลุ่มทำปุ๋ยศูนย์หมอดินอาสาตำบลป่าไผ่28 พ.ค. 2563
17วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านหม้อ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่28 พ.ค. 2563
18วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร บ้านเกษตรพัฒนา (ปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง)28 พ.ค. 2563
19สวนเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่2 เม.ย. 2563
20พื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่19 ก.พ. 2563

12  >> >|

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "