ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 ก.ย. 2563
2แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562)14 พ.ค. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)14 พ.ค. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1-5 ประจำปี 256114 พ.ค. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)14 พ.ค. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562 14 พ.ค. 2563
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 1 ประจำปี 256314 พ.ค. 2563
8งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256316 ก.ย. 2562
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปี 256211 ก.ย. 2562
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256220 ก.ย. 2561
11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 ก.ย. 2560
12เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256015 ก.ย. 2559

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "