ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ประจำปี 25637 มี.ค. 2565
2แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )4 มี.ค. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 )เพิ่มเติม/ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 25624 มี.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 25644 มี.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจำปี 25634 มี.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ2565)เพิ่่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ประจำปี 25644 มี.ค. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 4 มี.ค. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 ประจำปี 256214 พ.ค. 2563
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 ประจำปี 256314 พ.ค. 2563
10แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )14 มิ.ย. 2562
11แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2564 )1 พ.ค. 2562
12แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉบับที่ 5 ประจำปี 25616 พ.ย. 2561
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉบับที่ 4 ประจำปี 256120 ก.ย. 2561
14แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปี 256113 ก.ค. 2561
15แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉบับที่ 2 ประจำปี 256113 ก.ค. 2561
16แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉบับที่ 3 ประจำปี 256113 ก.ค. 2561
17 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)31 ต.ค. 2559
18แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)30 พ.ค. 2559

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "