ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
2,649
เดือนที่แล้ว
3,389
ปีนี้
38,143
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
73,815
ไอพี ของคุณ
3.235.85.115

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25632 ต.ค. 2563
2ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)2 ต.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25633 ก.ย. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25634 ส.ค. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)9 ก.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25633 ก.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25637 พ.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)7 เม.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25632 เม.ย. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25635 มี.ค. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 25633 ก.พ. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)3 ม.ค. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 25622 ม.ค. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 256229 พ.ย. 2562
16ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 256231 ต.ค. 2562
17ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)4 ต.ค. 2562
18รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25621 ต.ค. 2562
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25622 ก.ย. 2562
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25621 ส.ค. 2562

123  >> >|

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "