เชิญชวนผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/x50c5b 

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
216
เดือนนี้
7,879
เดือนที่แล้ว
4,757
ปีนี้
17,550
ปีที่แล้ว
48,914
ทั้งหมด
196,064
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240E-sevices


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโปง ***** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ออกเก็บค่าภาษีป้าย ประจำปี 2566 ตามร้านค้าหรือสถานประกอบการที่มีการติดตั้งป้าย วันที่ 10 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน และหมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 6 บ้านปง วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 11 บ้านท่ายาว วันที่ 17 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับหน่วยโมบายเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มทางจุลินทรีย์และทางเคมีตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางเครือวัลย์ คำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ***** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมทั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว ***** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการควบคุมป้องกันไฟป่าและมลพิษหมอกควัน และร่วมเสวนาแนวทางการรับมือไฟป่า ปี 2566 พร้อมทั้งทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. เทศบาลตำบลป่าไผ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวกันไฟ ณ จุดตรวจไฟป่า บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ***** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อยที่พร้อมวิทยากรบรรยาย ตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่้าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมงาน ตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชา่ติ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ของ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟ เพื่อลดอุบัติภัย อัคคีภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน ๔ รายการ  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 9 หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 13 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว ขนาด (ช่วงที่ 1) กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั้มลม) ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1  คัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำป่าไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับ-ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
เชิญชวนผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/x50c5b