ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
1,653
เดือนที่แล้ว
3,321
ปีนี้
30,301
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
65,973
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48

ลำดับรายการวันที่
1ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ 256314 พ.ค. 2563
2ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ 25624 มิ.ย. 2562
3มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ24 พ.ค. 2562
4มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู21 ธ.ค. 2561
5มาตรการป้องกันการรับสินบน21 ธ.ค. 2561
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต21 ธ.ค. 2561
7มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ21 ธ.ค. 2561
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ธ.ค. 2561
9การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีง19 ธ.ค. 2561
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 ต.ค. 2561
11แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2560–256418 พ.ค. 2560

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "