ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลตำบลป่าไผ่12 พ.ค. 2565
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕10 มี.ค. 2565
3ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ 256314 พ.ค. 2563
4ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ 25624 มิ.ย. 2562
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ24 พ.ค. 2562
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ธ.ค. 2561
7มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ21 ธ.ค. 2561
8มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต21 ธ.ค. 2561
9มาตรการป้องกันการรับสินบน21 ธ.ค. 2561
10มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู21 ธ.ค. 2561
11การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีง19 ธ.ค. 2561
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 ต.ค. 2561
13แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2560–256418 พ.ค. 2560

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "