ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔5 ก.พ. 2565
2สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔17 พ.ย. 2564
3สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔28 ก.ย. 2564
4สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔17 ก.ย. 2564
5สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔8 ก.ย. 2564
6สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔19 ส.ค. 2564
7สมัยสามัญ สมัยเเรก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔9 ส.ค. 2564
8การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔8 มิ.ย. 2564
9การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓2 ธ.ค. 2563
10การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓8 ต.ค. 2563
11การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓30 ก.ย. 2563
12การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๓4 ก.ย. 2563
13การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐27 ส.ค. 2563
14การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓29 มิ.ย. 2563
15การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓5 มิ.ย. 2563
16การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓11 มี.ค. 2563
17การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓2 มี.ค. 2563

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "