ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1แบบคำร้องขออนุญาตโฆษณา10 มิ.ย. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ พื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่10 มิ.ย. 2565
3แบบคำร้องขอจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในสถานการณ์การแพร่ระบาด9 มิ.ย. 2565
4ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่6 พ.ค. 2565
5ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
6คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน15 ม.ค. 2563
7มาตรฐานการให้บริการ15 ม.ค. 2563
8ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ15 ม.ค. 2563
9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี15 ม.ค. 2563

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "