ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
2,285
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
4,732
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
40,404
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0

ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบปร13 พ.ค. 2562
2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 ต.ค. 2561
3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 ต.ค. 2561
4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 พ.ค. 2561
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256126 มี.ค. 2561
6เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25617 มี.ค. 2561
7เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110 ม.ค. 2561
8เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256121 ธ.ค. 2560
9เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 พ.ย. 2560
10เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256113 พ.ย. 2560
11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256111 ต.ค. 2560
12แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256025 พ.ย. 2559
13แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อส12 ก.ย. 2559

1

ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543