ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
957
เดือนที่แล้ว
6,715
ปีนี้
14,716
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
50,388
ไอพี ของคุณ
3.215.182.81

ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบปร13 พ.ค. 2562
2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 ต.ค. 2561
3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 ต.ค. 2561
4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 พ.ค. 2561
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256126 มี.ค. 2561
6เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25617 มี.ค. 2561
7เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110 ม.ค. 2561
8เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256121 ธ.ค. 2560
9เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 พ.ย. 2560
10เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256113 พ.ย. 2560
11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256111 ต.ค. 2560
12แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256025 พ.ย. 2559
13แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อส12 ก.ย. 2559

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "