เชิญชวนผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/x50c5b 

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
379
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
29,286
ปีที่แล้ว
48,914
ทั้งหมด
207,800
ไอพี ของคุณ
35.172.164.32E-sevices


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดย นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมทั้งนายชินโชติ ทิศยาณะ หัวหน้างานป้องกันฯ เข้าประชุมร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ สภ.แม่โจ้ ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบเงินจากการจัดกิจกรรมรำวงการกุศลแก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และได้รับความอนุเคราะห์จาก พนะมหาทินกร วรญาโน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การสร้างวินัยในการออมและคุณค่าของผู้สูงอายุ" ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์CC) โดยมี ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ และกลุ่มผู้สูงตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ***************************** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายประสิทธิ์ รัตนัง ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ และฝ่ายบริหาร นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมประชุมสภาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้มอบหมายให้ นางสาวภัสณภรณ์ วิริยา เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนจากพายุลมแรง และดำเนินการมอบกระเบี้องมุงหลังคาแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ***** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่และสัดส่วนประชาคมระดับตำบลป่าไผ่ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ***** ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2, 400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยบ้ายอุ๊ยบัว หมู่ 15 บ้านเกษตรพัฒนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 จำนวน 216 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.10x1.00x1.00 เมตร จำนวน 25 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนดด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 12(ช่วงที่ 1)หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 378 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 43 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 12(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.39 x 1.25 x 1.20 เมตร จำนวน 6 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson l3110 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-63-0162 ของ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ของ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจ 6200 เชียงใหม่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการทำถังขยะอินทรีย์ โครงการอบรมการจัดการขยะโดย ชุมชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปีงบประมาณ 2566 ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตรรับรองผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปีงบประมาณ 2566 ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองขอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:-  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำป่าไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับ-ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
เชิญชวนผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/x50c5b