เชิญชวนผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/x50c5b 

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
4,568
เดือนที่แล้ว
4,361
ปีนี้
49,159
ปีที่แล้ว
48,914
ทั้งหมด
227,673
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172E-sevices


วันศุกร์ที่ 29 กันยายน เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรตำบลป่าไผ่ "โครงการส่งเสริมสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมเดือนสิบสองเป็งล้านนา "สิบสองเป็ง วันปล่อยผี ฮาโลวีนล้านนา" พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี 2566 ณ วัดศรีดอยชัยป่าตึงงาม(วัดแม่แก้ดน้อย) ****** - ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ - โทรศัพท์ 053-041542-3 - เว็บไซต์ : www.paphaichiangmai.go.th - Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ - Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นาย สุพจน์ กองเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่โจ้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ตำบลป่าไผ่ ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ งบประมาณ 50,000.-บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้รับมอบเป็นครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่มีสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวร ซึ่งนายอำเภอสันทรายได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือน นางสาวสายพิน สหลี บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิปุงเถ่ากงและภาคเอกชนผู้มีจิตกุศลในพื้นที่ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย นางสาวสายพิน สหลี
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนาวี วิริยา หมู่ที่ 9 และ นางสาวสุภาพร แสนคำ หมู่ที่ 17 งบประมาณ 80,000.-บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้้ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิปุงเถ่ากง
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรฅนท้องถิ่น สำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ******************** - ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ - โทรศัพท์ 053-041542-3 - เว็บไซต์ : www.paphaichiangmai.go.th - Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ - Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 20 กันยายน 2566 ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้ นางสาว ภัสณภรณ์ วิริยา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง
เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมประชุม ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย (อปท.อ.สันทราย) ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566-เดือนกันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ 
-:-  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักกลางบ้าน (ศูนย์บรรเทาฯ-บ้านลุงเพชร) หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ 
-:-  -:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 โครงการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า, ชุดตัดหญ้าไหล่ทางและใบมีดดันดินหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ของกองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานดูแลบริหารจัดารแหล่งเรียนรู้ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2567)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2567)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานในกองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2567)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2567)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าไผ่ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2567)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2567)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเกี๋ยงคำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00 -0.30 เมตร(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 10 แรงม้า,ชุดตัดหญ้าไหล่ทางและใบมีดดันดินหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำป่าไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับ-ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
เชิญชวนผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/x50c5b