ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :
            เทศบาลตำบลป่าไผ่ เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว ได้มีราษฎรจำนวนหนึ่งอพยพมาจากรับเชียงตุงทางตอนเหนือของพม่า และได้มาพบที่แห่งนี้มีทำเลที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีต้นไผ่ขึ้นอยู่มากมาย จึงได้ตั้งชื่อว่า "บ้านป่าไผ่" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเปลี่ยนเป็น "ตำบลป่าไผ่" ในปี 2483 ตำบลป่าไผ่ถูกยุบไปรวมกับตำบลเมืองเล็น ในปี 2538 ตำบลป่าไผ่ได้ถูกจัดให้ปกครองในรูปแบบของสภาตำบล และในปีถัดมา ปี 2539 สภาตำบลป่าไผ่ ได้รับการยกฐานะให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ จากนั้นเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลป่าไผ่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นภูเขามีความลาดชัน สองข้างทางเป็นป่าไม้โปร่ง แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างห้วยโจ้ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่ง และคลองชลประทาน

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ        ติดกับ ท.ต.หนองหาร และ ท.ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ทต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศใต้           ติดกับ ท.ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก   ติดกับ ท.ต.เมืองเล็น ท.ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก    ติดกับ ท.ต.เมืองแม่โจ้ และ ท.ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต เทศบาล. 13,042 คน และจำนวนหลังคาเรือน 5,628 หลังคาเรือน
ฐานข้อมูลล่าสุดประจำปี 2563 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. เทศบาลตำบลป่าไผ่
2. วัดดอยแท่นพระผาหลวง
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง

ข้อมูลสำนักงานเทศบาลตำบล ป่าไผ่ :
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลป่าไผ่ 158 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
เดินทางจากอำเภอสันทราย โดยใช้ถนนสายสันทราย - ป่าเหมือด จะพบสี่แยกตลาดป่าเหมือด ให้ตรงไปทางบ้านหนองเต่าคำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทราย ระยะทางประมาณ 12 กม.

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต ทต. 5,628 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "