เทศบาลตำบลป่าไผ่ยินดีต้อนรับ    โทร. 053-041-542 - 3  /งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 053-041-373 /สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 18 /กองคลัง ต่อ 22 /กองช่าง ต่อ  25  /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21 

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
622
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,117
ปีนี้
67,839
ปีที่แล้ว
48,914
ทั้งหมด
246,353
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192E-sevices


-:- “ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” 
-:- รณรงค์เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ #งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
-:- ????แจ้งประชาสัมพันธ์ การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2548 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559 
-:- เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการเผาเศษฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและกลิ่นรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพประชาชนได้รับผลกระทบด้านระบบทางเดินหายใจ เทศบาลตำบลป่าไผ่ จึงขอรับการสนับสนุนเศษฟางข้าวจาก พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ และได้จัดบริการรับเศษฟางข้าวจากพื้นที่ทำการเกษตรของทุกท่าน #หากท่านใดมีความต้องการสนับสนุน ติดต่อ 053-041542 ต่อ 18 หรือ โทร 081-1304727 
วันพุธ ที่ 29 พฤจิกายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2566 ???? ซึ่งสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายประสิทธิ์ รัตนัง ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ และในส่วนของฝ่ายบริหาร นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมประชุมสภาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ - ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ - โทรศัพท์ 053-041542-3 มือถือ 081-1304727 - เว็บไซต์ : www.paphaichiangmai.go.th - Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ - Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมเดินขบวนแห่กระทง 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประกาศผลประกวดซุ้มประตูป่า และกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ผลการประกวดซุ้มประตูป่า - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ และหมู่ที่ 6 บ้านโปง - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว - รางวัลชมเชย หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ - รางวัลชมเชย หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา ผลการประกวดนางนพมาศ - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.วิชุดา รัตนัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.กนกกร กาใจ หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.วรัญญา สีลาเม หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ - รางวัลชมเชย น.ส.กนิษฐรินทร์ กี้ประสพสุข - รางวัลชมเชย น.ส.ศิลป์ศุภา บรรจง - รางวัลขวัญใจตำบลป่าไผ่ ได้แก่ น.ส.รัตนวลี อินทชัย ******* - ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ - โทรศัพท์ 053-041542-3 - เว็บไซต์ : www.paphaichiangmai.go.th - Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ - Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล (การอบรมภาคประชาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ******* - ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ - โทรศัพท์ 053-041542-3 - เว็บไซต์ : www.paphaichiangmai.go.th - Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ - Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดป่าแดด ณ วัดป่าแดด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ....... - ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ - โทรศัพท์ 053-041542-3 มือถือ 081-1304727 - เว็บไซต์ : www.paphaichiangmai.go.th - Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ - Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว จำนวน 1 เคส
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา สูงวัยสันทรายเกมส์ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ***** ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหนองปู-หนองอุโบสถ หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายจันทร์ เพชรยวง หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยภายในหมู่บ้านธัญชนก หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพฤกษาโฮม หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 5 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 โครงการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน 81-6914 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ กองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตางยาง ของ งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งจราจร) ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายถนอม อินสม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายอนันท์ ดวงคำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขจ 6200 เชียงใหม่ (รถกู้ชีพกู้ภัย) ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง กวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 5 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีรั้วบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเกี๋ยงคำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00 -0.30 เมตร(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 10 แรงม้า,ชุดตัดหญ้าไหล่ทางและใบมีดดันดินหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำป่าไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับ-ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าไผ่ยินดีต้อนรับ    โทร. 053-041-542 - 3  /งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 053-041-373 /สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 18 /กองคลัง ต่อ 22 /กองช่าง ต่อ  25  /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21