ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
         1. ปฏิบัติหน้าที่บริการแก่ประชาชนตามบทบัญญัติแห่ง พรบ.เทศบาล 2496 มาตรา 50 และรวมถึง บรรดาระเบียบกฏหมายอื่นๆที่หนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
         2. รักษามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ(48มาตรฐาน)ตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้
         3. เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างครบวงจร(ตั้งแต่การ กำหนดแผนการพัฒนา,การควบคุมติดตามการดำเนินงาน,การประเมินผลการดำเนินงาน)
         4. การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         5. การยึดมั่นธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
        1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
        2. สรรค์สร้างสังคมคุณธรมและการเรียนรู้
        3. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
        4. พิจารณาโครงการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
        5. เสริมสร้างและพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
        6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "