ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

1
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์จากกิจกรรมในหมู่บ้าน (โครงการนำร่องหมู่ 1, 12, 15) ปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์จากกิจกรรมในหมู่บ้าน (โครงการนำร่องหมู่ 1, 12, 15) ปีงบประมาณ 2565
โดย นางเครือวัลย์ คำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้กล่าวให้การต้อนรับและเปิดพิธีอบรมโครงการฯ ดังกล่าว และได้วิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มาบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์

30 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่จัดไว้ในงานกิจการของเทศบาล และใช้ในการบริการประชาชน,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่จัดไว้ในงานกิจการของเทศบาล และใช้ในการบริการประชาชน
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

29 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่
โดยมี นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ร่วมปรึกษา หารือในแนวทางปฏิบัติ
29 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี 2565 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอ โดยเริ่มเดินขบวนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สู่ถนนมายังลานหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย

24 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำชุมชนตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำชุมชนตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้มอบหมายให้ นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ดำเนินการเปิดพิธีอบรมฯ ดังกล่าว พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว ด้วย
และได้รับเกียรติจาก นายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
23 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “...การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบการยุคดิจิทัล...”,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “...การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบการยุคดิจิทัล...” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้มอบหมายให้ นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เปิดพิธีการอบรมฯ ดังกล่าว และ นางเครือวัลย์ คำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้มาให้ความรู้ในวิชา เศรษกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน วิทยากร – รองฯไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรี ,ภาวะผู้นำการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยากร – ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต วิทยากร – นายสมโภช จิรปรียากุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสงเคราะห์บ้านเด็กไทยลาหู่แดง
19 มิถุนายน 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

17 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565”,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565”
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดยรับฟังความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด พร้อม แบ่งกลุ่มระดมสมอง การช่วยกันป้องกันครอบครัว ชุมชน จากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยวิทยากรจาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

15 มิถุนายน 2565

ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ได้เรียนเชิญประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ได้เรียนเชิญประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย พร้อมคณะฯ และผู้แทนจากส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแหย่ง โดย นายพิรุณ หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง ได้กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

14 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นักพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ 2 , หมู่ 12 , หมู่ 13 และ หมู่ 17 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพและสำรวจความต้องการ การขอรับความช่วยเหลือของประชาชน,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นักพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ 2 , หมู่ 12 , หมู่ 13 และ หมู่ 17 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพและสำรวจความต้องการ การขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตำบลป่าไผ่

13 มิถุนายน 2565

ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมยินดีต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมยินดีต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ณ ประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

13 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ (ใบไม้) เพื่อลดการเผา หมอกควัน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ (ใบไม้) เพื่อลดการเผา หมอกควัน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์ CC) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง
10 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ผู้ประกอบการบ่อดิน ผู้ควบคุมยานพาหนะบรรทุกดิน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดิน,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ผู้ประกอบการบ่อดิน ผู้ควบคุมยานพาหนะบรรทุกดิน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดิน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

08 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  (ช่วงเช้า) ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงเช้า) ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

03 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

03 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (380 รายการ)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "