ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
4,011
เดือนที่แล้ว
3,853
ปีนี้
21,623
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
57,295
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมแจกแบบฝึกหัดและข้าวกล่องให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงหยุดเรียน เนื่องจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

27 พฤษภาคม 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
27 พฤษภาคม 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ หน่วยงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือเด็ก จำนวน 6 ราย
1.ด.ญ.ธิราพร ยันนะ
2.ด.ญ.อภิชญานันท์ ฝูงใหญ่
3.ด.ช.ชาญชนะ นิรันดร์
4.ด.ญ.กวินทิพย์ สุทธิกุลวรวิทย์
5.ด.ญ.พรพรหม สิงห์กุ
6.ด.ช.กิตติศักดิ์ จะแตะ

19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าไผ่
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลป่าไผ่

19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน จาก บริษัท บีแอนด์โอ 2018 ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท กรีน ฟิลด์ 2020 คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้สวมใส่ป้องกันตนเอง ในสถานการณ์โควิด-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

08 เมษายน 2563

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรพัฒนา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

02 เมษายน 2563

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

02 เมษายน 2563

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า (Covid19) ตามมาตรการในการป้องกันตนเอง หากท่านใดไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อราชการ ขอให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ 053-041542 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ในวันและเวลาราชการ 8.30 น. - 16.30 น. ขอบคุณค่ะ

27 มีนาคม 2563

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง นำโดยคณะครูศพด.บ้านโปง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)

27 มีนาคม 2563

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะครู ศพด.ป่าไผ่ ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)

27 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่ นายมงคล อิกำเหนิด ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและแจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

17 มีนาคม 2563

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

04 มีนาคม 2563

วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

29 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "สูงวัยสันทรายเกมส์" และกิจกรรม "ผู้สูงวัยอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

25 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

23 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (173 รายการ)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "