ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
1,653
เดือนที่แล้ว
3,321
ปีนี้
30,301
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
65,973
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางจันทร์ตา แสงศาสตรา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์ เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรต่าง ๆ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางจันทร์ตา แสงศาสตรา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์ เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรต่าง ๆ

14 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

14 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)
ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

14 สิงหาคม 2563

นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอสันทราย,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมอำเภอสันทราย
12 สิงหาคม 2563

นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลาและปล่อยกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลาและปล่อยกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2563

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าไผ่ (การทำผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม) เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในตำบลป่าไผ่ รวมถึงการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าไผ่ (การทำผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม) เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในตำบลป่าไผ่ รวมถึงการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่

11 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางจันทร์ตา แสงศาสตรา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์ เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรต่าง ๆ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางจันทร์ตา แสงศาสตรา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์ เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรต่าง ๆ

07 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง มอบทุนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลกลุ่มเป้าหมายของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง มอบทุนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลกลุ่มเป้าหมายของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

06 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

05 สิงหาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมอำเภอสันทราย,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมอำเภอสันทราย
28 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำชุมชนตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่าน มา ณ โอกาสนี้,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำชุมชนตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่าน มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำชุมชนตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่าน มา ณ โอกาสนี้

24 กรกฎาคม 2563

นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าไผ่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหาร และ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ ศูนย์บริการประชาชนและลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าไผ่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหาร และ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ณ ศูนย์บริการประชาชนและลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
15 กรกฎาคม 2563

นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการ "การขยายผลการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อการสร้างเป็นอำเภอต้นแบบในการใช้พลังงานหมุนเวียน" ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการ "การขยายผลการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อการสร้างเป็นอำเภอต้นแบบในการใช้พลังงานหมุนเวียน"
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา

14 กรกฎาคม 2563

กิ่งกาชาดอำเภอสันทรายร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบบ้านเรือนตามโครงการ ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphaichiangmai.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กิ่งกาชาดอำเภอสันทรายร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบบ้านเรือนตามโครงการ "บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2563 โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ให้แก่ นางสาวละออ สุวรรณ ณ บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอสันทราย, นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย, ประชาชนผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเรือนตามโครงการ "บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2563 เลขที่ 201 หมู่ 9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (199 รายการ)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "