วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส เลือกตั้งทั้งที "เลือกคนดีมาบริหารท้องถิ่น"

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
1,123
เดือนที่แล้ว
4,409
ปีนี้
12,087
ปีที่แล้ว
46,308
ทั้งหมด
94,067
ไอพี ของคุณ
3.229.120.26

E-sevices


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ” เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 -15 และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 – 12
วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการเล่นกีฬาและวู้ดบอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยวันนี้ ถือเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีบรรดาผู้สมัครนายก และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางมาตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดรับสมัครเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมสนับสนุนการประกวดและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 (รางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม) ในการนี้อำเภอสันทรายได้เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจประเมินผลฯ ได้แก่ 1. นายมนตรี หินมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ 2. นายณภูมิ จอมสืบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และ
นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานกองสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม กองคลัง จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองคลัง ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลป่าไผ่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10.00 x 10.00 เมตร สูง 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลป่าไผ่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญผาย-บ้านนายวารินทร์ วงค์จักร หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-.030 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) หร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลป่าไผ่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อนม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในช่วงปิดศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 23 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อนม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ในช่วงปิดศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 23 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0096 ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางหมึกในตัว เพื่อใช้ในการทำงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 - เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หนังสือพิมพ์และวารสารให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 - กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์และวารสาร) ให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 - เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อ็ก สายทางบ้านนายบุญผาย สำราญ-บ้านนายวารินทร์ วงค์จักร หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรึนเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญผาย สำราญ ถึง บ้านนายวารินทร์ วงศ์จักร์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดเมืองขอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
-:- การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 
-:- การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 
-:-  การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 
-:- การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส เลือกตั้งทั้งที "เลือกคนดีมาบริหารท้องถิ่น"