ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
318
เมื่อวานนี้
581
เดือนนี้
1,559
เดือนที่แล้ว
5,891
ปีนี้
34,159
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
163,759
ไอพี ของคุณ
3.238.49.228

E-sevices


-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจําปีพุทธศักราช 2565 
-:- วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีความสนใจสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจจากการทำเกษตรอินทรีย์มาร่วมงานวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม ณ ศูนย์ CC เทศบาลตำบลป่าไผ่ มาฟังและแลกเปลี่ยนการทำปุ๋ยหมัก ผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ การปลูกกล้วยไม้ ถ่านอัดก้อน และการปลูกโกโก้ จากชุมชนในตำบป่าไผ่ และ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดสีเขียวจากภาคธุรกิจอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเวทีเสวนา "การพัฒนาตลาดสีเขียว" Green local comnunity เทศบาลป่าไผ่ ร่วมกับมูลนิธิสื่อประชาธรรม จัดขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของตำบลป่าไผ่ให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 ประจําปีพุทธศักราช 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ มูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้ดำเนิน โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดเวที "Green local community กับการพัฒนาตลาดสีเขียว" ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์CC) โดยมี ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประดิษฐ์โคมยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเดินทางไปส่งพร้อมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ ข้าราชการ ซึ่งได้รับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่โจ้ ได้นำ ส.ต.ต.บรรจุใหม่ เข้ามาแนะนำตัวกับ ดร.ไชยยันต์ วิริยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของสถานณีตำรวจภูธรแม่โจ้ พร้อมกันนี้ ดร.ไชยยันต์ วิริยา พร้อมคณะฯ ได้มอบขนมและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้มอบหมายให้ นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวีโชค ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(solar cell) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลป่าไผ่ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือน กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์และวารสาร) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 - กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ Server สำหรับเก็บข้อมูลและใช้งานโปรแกรมบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565- เดือนกันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่โดเมนเนมพร้อมบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565-กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายณรงค์ เตรียม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายสูงสุด เผาจอมรัตน์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายสถานปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยดาวเรือง หมู่ที่ 6 บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายสุบิน เรืองศรี หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับ-ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "