ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
26,009
ปีที่แล้ว
46,308
ทั้งหมด
107,989
ไอพี ของคุณ
3.231.230.177

E-sevices


เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564
ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นางเครือวัลย์ คำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ รับมอบไฟกิ่งโคมโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 7 ชุด จาก นางสาวอรชุดา ภิรักษ์ เพื่อนำมาติดตั้งหมู่บ้านแพะใต้พัฒนา หมู่ที่ 17 เพื่อให้เกิดความสว่างในการใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมาของบุคคลทั่วไป
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting โดยเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นสถานที่รับฟังการประชุมดังกล่าว
เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าคณะตำบลป่าไผ่ เจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลป่าไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลป่าไผ่ ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ครั้งที่ 5/2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 82-7886 เชียงใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 83-2014 เชียงใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ จำนวน 2 อัตรา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานกองสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม กองคลัง จำนวน 1 อัตรา 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ ยี่ห้อ มาสด้า ทะเบียน กร 5433 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 ของ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษ๖ร เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของ งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดทดสอบ-Sl-2-และชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารตามโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวผู้ที่ผ่านการประเมินพร้อมคลิปหนีบตามโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 37 อัน โดยวิธีเพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ 6 บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุมตึกสามัคคีไทยเข้มแข็งเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่ไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมผ้าม่านห้องประชุมตึกสามัคคีไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเะจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญผาย สำราญ - บ้านนายวารินทร์ วงศ์จักร หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบรรเทาสาธารณภัย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อ็ก สายทางบ้านนายบุญผาย สำราญ-บ้านนายวารินทร์ วงค์จักร หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรึนเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญผาย สำราญ ถึง บ้านนายวารินทร์ วงศ์จักร์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดเมืองขอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
-:- การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 
-:- การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย =