ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
1,306
เดือนที่แล้ว
3,322
ปีนี้
26,633
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
62,305
ไอพี ของคุณ
3.236.8.46


นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการ "การขยายผลการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อการสร้างเป็นอำเภอต้นแบบในการใช้พลังงานหมุนเวียน" ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา
กิ่งกาชาดอำเภอสันทรายร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบบ้านเรือนตามโครงการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สันทรายโมเดล สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สันทรายโมเดล ให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์ CC.) เทศบาลตำบลป่าไผ่
นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนที่ผลลัพธ์ อปท.เครือข่ายดาวผ่อดีดี และร่วมพิธีลงนาม MOU อปท.เครือข่ายดาวผ่อดีดี ณ ห้องประชุม โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่