ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
4,011
เดือนที่แล้ว
3,853
ปีนี้
21,623
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
57,295
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122


ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมแจกแบบฝึกหัดและข้าวกล่องให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงหยุดเรียน เนื่องจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ หน่วยงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือเด็ก จำนวน 6 ราย
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าไผ่
เทศบาลตำบลป่าไผ่ รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน จาก บริษัท บีแอนด์โอ 2018 ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท กรีน ฟิลด์ 2020 คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้สวมใส่ป้องกันตนเอง ในสถานการณ์โควิด-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรพัฒนา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านโปง ถึงป้อมยามฟาร์ม 907 ไร่ กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 495 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายยงยุทธ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 229 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 916.00 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 330 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพ่อเสือ หมู่ที่ 6 บ้านโปง กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 215 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 320 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขจ 2572 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0005 ของ เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านโปง ถึงป้อมยามฟาร์ม 907 ไร่ กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 495 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายยงยุทธ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 229 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 916.00 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 330 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพ่อเสือ หมู่ที่ 6 บ้านโปง กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 215 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว กว้าง 4.00 หนา 0.15 ม. ยาว 320 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-61-0027 ของกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านปาไผ่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 11 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหนองปู หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 6 หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยใต้วัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเขตติดต่อ ม.7 บ้านศรีบุญเรือง ถึง ม.14 บ้านหนองหลวงพ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "