ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
2,285
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
4,732
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
40,404
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0


นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กั
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ดำเนินการประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย
เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (สำนักปลัด) 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (กองคลัง) 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (กองช่าง) 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมา ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาดำเนินการขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 
-:- ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 
-:- ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการขนและกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุุคคลช่วยปฏิบัติรายการ (สำนักปลัด) ปี 2563 
-:- ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุุคคลช่วยปฏิบัติรายการ (กองคลัง) ปี 2563 
-:- ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุุคคลช่วยปฏิบัติรายการ (กองช่าง) ปี 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านปาไผ่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 11 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหนองปู หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 6 หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยใต้วัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเขตติดต่อ ม.7 บ้านศรีบุญเรือง ถึง ม.14 บ้านหนองหลวงพ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichon
ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543