ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
957
เดือนที่แล้ว
6,715
ปีนี้
14,716
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
50,388
ไอพี ของคุณ
3.215.182.81


-:- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) และการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เฝ้าระวังตนเอง และคนรอบข้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าในการมีส่วนร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้วยความด้วยความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี พ.ศ.2563 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ประจําปีพุทธศักราช 2563 
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรพัฒนา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า (Covid19)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง นำโดยคณะครูศพด.บ้านโปง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะครู ศพด.ป่าไผ่ ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)
นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่ นายมงคล อิกำเหนิด ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและแจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต สายทางเข้าวัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ (สำนักปลัด) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0065 ของ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องชาร์ทถ่านพร้อมชาร์ท AA) เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับสวมใส่ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลปป่าไผ่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ หมู่ที่ 16 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มเพื่อใช้ในศูนย์ CC ตำบลป่าไผ่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าคำ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยสันป่าอู หมู่ที่ 3 บ้านปาไผ่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 11 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยหนองปู หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอย 6 หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าข้าว 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยต้นม่วง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายซอยใต้วัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเขตติดต่อ ม.7 บ้านศรีบุญเรือง ถึง ม.14 บ้านหนองหลวงพ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "