ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
           เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดเชียงใหม่